praca w firmie miedzynarodowej

¼ Polaków chciałaby pracować w firmie międzynarodowej

To, co dla nas najważniejsze w pracy, to dobre relacje w zespole (80 proc. badanych), satysfakcjonujące zarobki (72 proc.) i zadowolenie z wykonywanych obowiązków (56 proc.). Dla Polaków ważna jest również relacja z szefem, ta odpowiedź znalazła się na czwartym miejscu – zaznaczyło ją 52 proc. badanych.

Kolejne ważne dla respondentów kwestie zawodowe to: elastyczne godziny pracy (48 proc.), możliwość rozwoju osobistego (47 proc.), dodatkowe świadczenia pracownicze (39 proc.), inwestowanie w rozwój zawodowy (31 proc.) i możliwość brania udziału w ciekawych projektach (26 proc.).

Już ¼ Polaków chce do IT, a 23 proc. badanych chciałoby pracować w firmie międzynarodowej

Blisko ¼ Polaków (24 proc.) deklaruje, że myśli o zmianie branży na IT, a 44 proc. nie ma zdania na ten temat. Tylko 32 proc. ankietowanych powiedziało jasno, że nie myśli o tej branży w kontekście swojej kariery zawodowej. Jednocześnie 23 proc. badanych powiedziało, że chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmie międzynarodowej, 40 proc. osób nie chciałoby mieć za pracodawcę firmy zagranicznej, a 31 proc. nie ma zdania na ten temat.

– Coraz częściej stosowany przez firmy zdalny model pracy umożliwia wielu specjalistomw firmach zlokalizowanych w dowolnym zakątku Świata,. Już blisko co czwarty Polak chciałaby być zatrudniony w firmie stosującej taki model pracy,. Jako Evolution również zatrudniamy specjalistów z całego świata i widzimy, jak ogromny potencjał tkwi w takim układzie. ako pracodawca bez ograniczeń możemy ściągać najlepsze talenty do naszych zespołów, a nasi pracownicy mają dzięki temu okazję wymieniać się wiedzą z osobami z całego świata, a to bardzo cenne doświadczenie – komentuje Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution.

Praca w firmie skandynawskiej jest interesująca dla 24 proc. Polaków

Co ciekawe 23 proc. Polaków zadeklarowało, że chciałoby pracować w firmie międzynarodowej, natomiast kiedy doprecyzowano pytanie i wskazano w nim firmy skandynawskie już 24 proc. tej grupy ankietowanych wyraziło chęć pracy w takiej firmie.. Poza tym 37 proc. ankietowanych nie potrafiło określić, czy chciałoby znaleźć zatrudnienie w takiej firmie, a 35 proc. jasno powiedziało, że nie chciałoby.

Wśród firm międzynarodowych, firmy o korzeniach skandynawskich cieszą się bardzo dobrą opinią. Firma Evolution postanowiła sprawdzić, z czego to wynika i zapytała Polaków o to, z jakimi wartościami kojarzy się im praca w takiej firmie. Najwięcej osób (39 proc.) wskazało na przyjazną atmosferę. Kolejne odpowiedzi to: inwestowanie w rozwój pracowników (34 proc.), dążenie do równości płac (31 proc.), elastyczność pod względem wymiaru zatrudnienia oraz godzin pracy (29 proc.), skracanie czasu pracy dla rodziców małych dzieci (22 proc.), transparentny styl komunikacji (21 proc.), płaska hierarchia (19 proc.) oraz work-life balance (16 proc.).

Praca w zespole wielokulturowym dla 43 proc. Polaków ma więcej zalet niż wad

Jak wynika z raportu Evolution 40 proc. Polaków chciałoby pracować w firmie wielokulturowej. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 37 proc. badanych, a 22 proc. jasno wskazuje, że nie pragnie pracować w takiej firmie. Dla 43 proc. Polaków praca w zespołach wielokulturowych ma więcej zalet niż wad, a 45 proc. osób odpowiedziało, że nie wie. Zaledwie 12 proc. Polaków uważa, że firma wielokulturowa ma więcej wad niż zalet.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków/Polek. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35 proc. to kobiety, a 47,65 proc. mężczyźni. Osoby w wieku 56+ stanowiły 38,36 proc. osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77 proc., w wieku 25-40 lat 27,07 proc., a w wieku 18-24 8,79 proc. Mieszkańcy miejscowości do 5 tys. mieszkańców  stanowią 36,46 proc. badanych, od 5 do 20 tys. mieszkańców – 12,49 proc., od 20 do 100 tys. mieszkańców – 20,78 proc., od 100 do 500 tys. mieszkańców – 18,28 proc., a powyżej 500 tys. mieszkańców – 11,99 proc.

Evolution – szwedzki międzynarodowy dostawca wysokiej jakości gotowych rozwiązań dla operatorów gier online,  obecny na rynku od 15 lat, z 10. centrami inżynieryjnymi i zatrudniający na całym świecie przeszło 12 tysięcy pracowników, w tym ponad 1000 programistów. Firma tworzy koncepcje produktów, rozwija oprogramowanie, oferuje, wprowadza na rynek i integruje produkty z interfejsem operatora oraz dostarcza zarówno rozwiązania techniczne, jak i personel potrzebny do ich obsługi.

Dodaj komentarz